Sign up
Artist
ŠĆIKE - ISTRIAN ETNO FOLK MUSIC BAND
PHOTOS
 
About
Etno band Šćike nastao je 2007 godine. Osnovali su ga Dorijan Floričić, Zoran Karlić, Armin Poldrugovac i Masimo Fornažar, svirači i pjevači lokalnog istarskog Kulturno – umjetničkog društva 'Ivan Fonović Zlatela' iz Kršana. Koristeći stare istarske instrumente, pjesme, napjeve, način pjevanja i muziciranja, započeli su izvoditi pomalo zatvorenu istarsku glazbu na jed... more
Influence
Mediterranean
Other Pages

Personal Website   Facebook Page   YouTube Page
Welcome to EthnoCloud
A platform for Ethnically and Culturally inspired music.
  • 80,000+ Global Followers
  • 5,018 Artists
  • 918 Industry Professionals