Join us
Roksana Vikaluk
Artist
Poland
Influences: East European , Jewish , West European
Genres: folk, electronic, jazz, psychedelic, theatre performing, progressive
Personal Website   Buy artist music   Facebook Page   YouTube Page
IN THE CHARTS
 
October 2022 #24 - Top 40 for Jewish Influence Shir Lashalom (track)
September 2022 #18 - Top 40 for Jewish Influence Shir Lashalom (track)
August 2022 #19 - Top 40 for Jewish Influence Shir Lashalom (track)
TRACKS
ABOUT
ROKSANA Vikaluk - born 1973 in Ukraine, lives and works as an artist mainly in Poland and Germany.

She sings and accompanies on the piano, electronic instruments and drum. She composes and arranges music and is also involved in teaching activities. As an actress, she performs in different Theatres. She loves experiments and is the author and co-author of music for stage plays. She has released more than 10 albums. Recording the CD “Mizrah” was the consequence of an award she received from the hands of Czeslaw Niemen at the "New Tradition Festival" in Warsaw. This album was released by the Jazz Forum magazine (Warsaw, 2002).

Inspirations: neoclassicism, jazz, ethno, electronics, poetry, mime-art, rustling leaves, soft grass, animal voices ...and the entire surrounding World :-)

Roksana graduated from secondary music school in Ternopil (Ukraine) getting to know the ins and outs of the classical piano sound. She continued her studies in Poland under the direction of Ewa Bem in post-secondary study jazz school in Warsaw (jazz vocal). The contact with great musicians (e.g. Trio A. Jagodziński) served as a powerful inspiration to develop her own creative paths. After gaining her Masters degree at the Academy of Jazz and Contemporary Music in Kato- wice (composition, arrangement, cl. Prof. A. Zubek) she extended her skills in internal structures of musical composition. Cooperation with Joseph Skrzek (SBB), Szymon Szurmiej and Jan Szurmiej (Jewish Theatre, Warsaw), Tomasz Szukalski, Piotr Wojtasik and many other wonderful artists had a profound influence on her artistic development.

Together with German artist and inventor Wolfram Spyra they perform as "Moon&Melody". Together with other international artists, they are developing a new form of art institution based in Warsaw, which aims at inspiring people to discover and developthe creative sides of their own personality in an unconventional way.

Actress in Jewish Theatre (Warsaw).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROKSANA VIKALUK - pochodząca z Ukrainy artystka, mieszka i tworzy głównie w Polsce, Ukrainie, Niemczech.

Śpiewa i akompaniuje na fortepianie, instrumentach elektronicznych oraz bębnie (Low Tom). Komponuje muzykęi aranżuje. Zajmuje siętakże działalnościąpedagogiczną. Jako aktorka realizuje sięna scenie teatralnej. Eksperymentuje. Jest autorkąoraz współautorkąponad 10 wydanych płyt. Nagranie płyty MIZRAH było konsekwencjąnagrody, którąotrzymała z rąk Czesława Niemena na konkursie "Nowa Tradycja" w Warszawie; płyta została wydana przez miesięcznik JazzForum (Warszawa, 2002 r.)

Inspiracje: neoklasycyzm, jazz, ethno, elektronika, poezja, pantomima, szum liści, miękkośćtrawy, krzyk zwierzęcia ...

oraz cały otaczającyŚwiat :-)

Ukończyła średnią szkołę muzyczną w Tarnopolu (Ukraina) poznając tajniki brzmienia fortepianu klasycznego. Naukę kontynuowała w Polsce pod kierownictwem Ewy Bem w policealnym studium jazzu im. H. Majewskeigo w Warszawie. Kontakt ze wspaniałymi muzykami (m. in Trio A. Jagodzińskiego) posłużyły jako potężna inspiracja do rozwijania własnej ścieżki twórczej. Wraz ze zdobytym dyplomem magistra na Akademii Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach (kompozycja, aranżacja, kl. prof. A. Zubek) pozyskała wiedzę o wewnętrznej budowie kompozycji muzycznej. Współpraca z Józefem Skrzekiem (SBB), Szymonem Szurmiejem i Janem Szurmiejem (Teatr Żydowski, Warszawa), Tomaszem Szukalskim, Piotrem Wojtasikiem i wielu innymi wspaniałymi twórcami miała ogromny wpływ na jej rozwój artystyczny i twórczy.

Wspólnie z niemieckim multiinstrumentalistą Wolframem Spyrą (DER Spyra) tworzą duet “Moon&Melody”. Obecnie wspólnie z inną kreatywną grupą międzynarodowąpracują nad założeniem przestrzeni artystycznej z siedzibą w Warszawie,której celem jest inspirowanie ludzi do odkrywania i rozwijania twórczych stron własnej osobowości w sposób niekonwencjonalny.

Aktorka Teatru Żydowskiego (Warszawa);

Współautorka oraz aktorka spektaklu "Taki jeden dzień" (wg powieści Sz. Alejchema)

Autorka muzyki do spektaklu "Jaskółka" (wg I. Turgeniewa, reż. Ż. Gerasimowa, Teatr Rampa, Warszawa), w którym równieżwystępuje, jako śpiewająca aktorka.