A Platform for Ethnically and Culturally Inspired Music
Play all tracks
 
IN THE CHARTS
 
November 2023 #7 - Top 40 for Middle Eastern Influence Ayfer Düzdaş-Nowe Nowe (track)
October 2023 #9 - Top 40 for Middle Eastern Influence Ayfer Düzdaş-Nowe Nowe (track)
July 2023 #21 - Top 40 for Middle Eastern Influence Ayfer Düzdaş-Nowe Nowe (track)
TRACKS
 
PHOTOS
 
Photo by: Ayfer Düzdaş
About: Ayfer Düzdaş Kurdish Alawi melodies from Khorasan to Çorum Album
Photo by: Ayfer Düzdaş
About: Ayfer Düzdaş
Photo by: Ayfer Düzdaş
About: Ayfer Düzdaş
Photo by: Ayfer Düzdaş
About: Ayfer Düzdaş
Photo by: Ayfer Düzdaş
About: Ayfer Düzdaş
Photo by: Ayfer Düzdaş
About: Ayfer Düzdaş
ABOUT
Artist Ayfer Düzdaş started her art life in 1997 with the Venge Sodiri music band, which made music in the Kurdish Dimilki dialect, and the Koma Asmin Women's Community, which consisted of eleven women in 1998. She studied viola and singing at Pera Fine Arts High School in Istanbul.

She provided vocal support for the television films 'Captive Hearts', which featured Mazlum Çimen's 'Şix Senem' and Nail Yurtsever's music. In 2000, Şahiya Stranan -1, which is composed of traditional folk songs translated from Kurdish to Turkish, Şahiya Stranan -2 in 2004, and Şahîya Stranan -3 in 2011, were archived and published by KOM Müzik. In 2001, she took part in the "Wayir" album work, which is composed of folk songs of the Dimilki dialect of Kurdish used in different regions. Prepared by Melih Duygulu in 2006, "Anatolian Lullabies," released by Kalan Music, features lullabies from the music culture of different language-speaking communities within Turkey; she sang a lullaby in the Sorani dialect of Kurdish for the album.

In 2008, her first solo work, "Leylan," was published by KOM Müzik. She recorded the cries of mourning women, a significant tradition of the Kızılbaş-Alevi culture dominant in the Koçgiri region, and transformed them into the KOÇGİRİ AĞITLARI project album in 2012.

In 2017, the album "Kurds Alevis from Khorasan to Çorum" was again published by KOM Müzik.

Artist Ayfer Düzdaş continues to give concerts at home and abroad.

Sanatçı Ayfer Düzdaş, 1997 yılında Kürtçenin Dimilki lehçesinde müzik yapan Venge Sodiri müzik grubu ile 1998 yılında ise on bir kadından oluşan Koma Asmin Kadın Topluluğu ile sanat hayatına başladı. İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve şan eğitimi aldı. Daha sonra, Mazlum Çimen'in 'Şıx Senem' ve Nail Yurtsever'in müziklerini yaptığı 'Esir Kalpler' isimli televizyon filmlerine vokal olarak destek verdi. 2000 yılında Kürtçeden Türkçeye çevrilen geleneksel halk şarkılarından oluşan Şahiya Stranan -1, 2004 yılında Şahiya Stranan -2, 2011 yılında ise Şahîya Stranan -3 çalışmaları arşiv niteliği kazanarak KOM Müzik tarafından yayınlandı. 2001 yılında Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında, farklı bölgelerde kullanılan Kürtçenin Dimilki lehçesinin halk ezgilerinden oluşan "Wayir" albüm çalışmasında yer aldı. 2006 yılında Melih Duygulu tarafından hazırlanan, Türkiye sınırları içinde yer alan ve farklı diller konuşan toplulukların müzik kültürlerinden ninni örneklerinin yer aldığı Kalan Müzik tarafından çıkartılan "Anadolu Ninnileri" isimli albümde Kürtçenin Soranice lehçesinde bir ninni seslendirdi. 2008 yılında ilk solo çalışması olan "Leylan" adlı albümü KOM Müzik tarafından yayınlandı. Kızılbaş-Alevi kültürünün hakim olduğu Koçgiri bölgesinin önemli bir geleneği olan ağıtçı kadınların cenazelerde ve yas yerlerinde yaktığı ağıtları kaydedip, toparlayıp KOÇGİRİ AĞITLARI projesini 2012 yılında albüme dönüştürdü. 2017 yılında "Horasan'dan Çorum'a Kürt Alevi Ezgileri" albümü yine KOM Müzik tarafından yayınlandı.

Sanatçı Ayfer Düzdaş, yurt içi ve yurt dışında çeşitli konserler vermeye devam ediyor.
OTHER LINKS
Personal Website