Create Account
Influence: Middle Eastern
About "Ayfer Düzdaş-Şahê Merdan"
Ji Xorasanê Heta Çorimê Newayên Kurdên Elewî
Kurdish Alawi melodies from Khorasan to Çorum
Horasandan Çoruma Kürtçe Alevi Melodileri