A Platform for Ethnically and Culturally Inspired Music
About "Voreia Monopatia"
Voreia Monopatia live in Studio
Music: Stelios Petrakis

Dimitris Chatzakis: Piano,
Bijan Chemirani: Udu
Stelios Petrakis: Lyra

Videography: Manos Efchetzis - Yannis Sykianakis
Video Edit: George Triantafyllidis
Audio recording - mixing : Dimitris Chatzakis

Executive poroducer: Elli Rouben - Artway Technotropon