Sign up
Ethno Fusion - music that's different, cool and trendy
Good Staff
Artist
Poland
Influences: East European , West European
Personal Website   Buy artist music   Facebook Page   YouTube Page
Followers
ABOUT
"Good Staff" is literally us - a professional team and a group of friends. But Staff Leopold, whose songs inspired Wojtek Winiarski to write music to Staff's poems a few years ago, is also good for us. Wojtek, fascinated by the secular music of the Renaissance, was looking for a poet whose poems would be warm and lyrical, and at the same time not archaic enough to be incomprehensible to the contemporary audience. This is how Good Staff was founded in 2009. In the musical layer, we actually refer to Renaissance songs and dances and folk, but this is only an inspiration for Wojtek's original research.

"Good Staff" to dosłownie "Dobry Skład", czyli my – zawodowy zespół i grupa przyjaciół. Ale dobry jest też dla nas Staff Leopold, którego utwory kilka lat temu zainspirowały Wojtka Winiarskiego do napisania piosenek. Wojtek, zafascynowany świecką muzyka Renesansu, szukał poety, którego wiersze byłyby ciepłe i liryczne, a jednocześnie nie na tyle archaiczne, by miały być niezrozumiałe dla współczesnego odbiorcy. Tak to w 2009 roku powstał Good Staff. W warstwie muzycznej nawiązujemy rzeczywiście do rensansowych pieśni i tańców oraz folku, ale jest to tylko inspiracja dla autorskich poszukiwań Wojtka.