A Platform for Ethnically and Culturally Inspired Music
PHOTOS
 
About: "Кога запее, гора оглася" Песенен фолклор от Тракия - Дарина Славчева Славова (книга)
About: DVD "Тракийски песни в изпълнение на Дарина Славчева"
About: CD "Тракийско злато" - Дарина Славчева Славова
About: CD "Запей ми песен" - Дарина Славчева Славова
About: CD "Дар от Тракия" - Дарина Славчева Славова
About: DVD "25 години на сцена" Концерт на Дарина Славчева Славова